Parhaat korttidiagnostiikkaratkaisut
 • Nopea lähetys ja
  Toimitus
 • Korkein laatu
  Vakio ja turvallisuus
 • 100% tyytyväisyys
  Taattu
 • Paras hinta-laatusuhde
  rahasi
 • Suuri asiakas
  palvelu

Takuu

Tämä asiakirja määrittelee yrityksen myöntämän takuun voimassaoloajat Carscanners, josta ostajana ostat käyttöliittymän esiteltyjen tuotemerkkien ABRITES moottoriajoneuvojen diagnostiikkaan, Simon Touch, Carscanners, jäljempänä lyhenteen vuoksi ”laitteisto” tai “tuote”.

1. TAKUU
Jos jäljempänä mainittuja takuuehtoja noudatetaan, Ostajalle annetaan ostetulle laitteistolle yhden vuoden takuu. Takuuaika tulee voimaan laskun päiväyksestä.

2. RAJOITETTU TAKUU LAITTEILLE JA VASTUulle
Carscanners myöntää täten takuun (jos olet laitteiston ensimmäinen ostaja), joka kattaa kaikki saamasi laatikon sisältämät komponentit. Takuu kattaa kaikki vialliset materiaalit ja tuotantovirheet kahden vuoden ajan ostopäivästä ("takuuaika").
Valmistajan kansainvälinen takuu kattaa kaikki kustannukset, jotka liittyvät tuotteen palauttamiseen, jonka on osoitettu olevan virheellisiä alkuperäisissä vaatimuksissaan korjaamalla tai korvaamalla vialliset osat, samoin kuin korjaustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Harkinnan mukaan Carscanners, ostajalle voidaan toimittaa uusi laitetuote viallisen tuotteen korjaamisen sijasta. Eurojärjestelmän velat Carscanners ja mahdolliset vaatimuksesi rajoittuvat laitteiston korjaamiseen tai korvaamiseen tämän takuun ehtojen mukaisesti.

3. EHDOT
Ostaja on ainoa henkilö, jolla on oikeus tähän Carscanners. Jos ostaja palauttaa tämän takuun piiriin kuuluvat laitteet luvun 4 mukaisesti sovellettavan takuuajan kuluessa ja suoritettuaan teknisen analyysin Carscanners päättää pätevien todisteiden perusteella, että laitteisto ei täytä tämän takuun vaatimuksia, Carscanners on oman harkintansa mukaan joko korjattava tai korvattava laitteisto tai sen viallinen osa.
If Carscanners korvaa tuotteen, mutta ei ole tässä vaiheessa, koska tuotetta ei enää valmisteta tai sitä ei ole saatavana varastossa, Carscanners voi korvata laitteiston samanlaisella laitteistotuotteella (tällöin laitteistotuotteen suunnittelu ja tuotespesifikaatiot voivat poiketa alkuperäisen laitteiston tuotteista).
Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan vain, jos laitteistot on kytketty oikein ja niitä on käytetty työ- ja ympäristöolosuhteissa, kuten teknisissä eritelmissä ja käyttöohjeissa todetaan.
Carscanners tekee yhteistyötä ongelmien teknisen ratkaisun löytämiseksi.
Takuu ei koske vaurioita ja vikoja, jotka ovat aiheutuneet luonnononnettomuuksista, väärinkäytöstä, vääränlaisesta käytöstä, epätavallisesta käytöstä, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä Carscanners, laitteen muutokset, luvattomien suorittamat korjaustyöt. Takuu ei kata laitteen yleisiä poistoja ja seuraavia tapauksia:

Carscanners säilyttää oikeutensa tehdä lopullinen päätös kunkin takuupyynnön pätevyydestä.
If Carscanners niin vaatii, että tuotteet, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia, tai vialliset tuotteet tulevat tuotteen omistajaksi Carscanners heti sen jälkeen kun tällaiset tuotteet on korvattu Carscanners.

4. TAKUUVAATIMUKSET
Kaikki edellä mainitut takuuehdot ovat voimassa, jos Carscanners on pääsy vialliseen tuotteeseen tällaisen vian vahvistamiseksi. Takuuvaatimukset olisi ilmoitettava ja tuotteet olisi palautettava Carscanners 30 päivän kuluessa virheiden toteamisesta, jolloin vähintään seuraavat tiedot on annettava (lisätietoja voidaan myös vaatia):

5. VAIKUTTAMATTOMUUS JA MUUT TAKUUT
Rajoitetun takuun ehdoissa tarkoitetut takuut ja korjaavat toimenpiteet ovat ainoa takuu, jonka myöntää Carscanners tuotteiden osalta; tämä takuu korvaa kaikki muut nimenomaiset tai implisiittiset takuut, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, myyntitakuut tai tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuden takuut, jolloin tämä takuu kattaa kaikki nämä takuut. Carscanners ei ole vastuussa tietojen tai toiminnallisuuksien menettämisestä, menetetyistä eduista, menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Ostajan tai kolmannen osapuolen aiheuttamista laitteiston käytöstä, riippumatta siitä, ovatko tällaiset vahingot välittömiä, epäsuoria, erityisiä vai vahingollisia.
Nämä ehdot määrittelevät koko vastuun ja kaikki velvoitteet Carscanners ostajan suhteen, ja sen on oltava ainoa korvauskeino, johon ostajalla on oikeus puutteellisten tuotteiden tai tuotteiden kanssa, jotka eivät täytä vaatimuksia, jotka Carscanners on myöntänyt asiakkaalle riippumatta siitä, perustuvatko tällaiset vahingot mihin tahansa takuuseen, jota ei nimenomaisesti mainita näissä ehdoissa, lain, sopimuksen määräysten tai muun oikeusperiaatteen rikkomiseen, vaikka tällaisista virheistä on ilmoitettu Carscanners että Carscanners on tietoinen niistä.

6. RAJOITUKSET JA EHDOT
Tämä asiakirja on rajoitettu takuu, ja se sulkee pois kaikki erityiset, sivuvaikutukset tai välilliset vahingot, kuten menetetyt edut, omaisuusvahingot tai muut kulut, joita ei tässä nimenomaisesti mainita.
Pyynnöstä Carscanners on annettava pääsy vialliseen tuotteeseen vian vahvistamiseksi.

Haluatko pysyä ajan tasalla?

Tilaa saadaksesi viimeisimmät uutiset, päivitykset ja tarjoukset.

© Copyright 2018 Carscanners. Kaikki oikeudet pidätetään.